Thứ 7, 20/08/2022 - 03:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Định hướng xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT phê duyệt Danh mục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025.

Theo Quyết định nêu trên, trong giai đoạn 2022-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong 04 lĩnh vực gồm: lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Lĩnh vực biến đổi khí hậu; lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và lĩnh vực viễn thám.

Về lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Trong giai đoạn này, lĩnh vực đo đạc và bản đồ sẽ xây dựng 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000; 1:10.000; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính Việt Nam; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - phần đo mặt đất".

   Về lĩnh vực biến đổi khí hậu

  Trong giai đoạn 2022-2023, lĩnh vực này sẽ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hoạt động thu gom, xử lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal.

Về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn

  Trong giai đoạn 2022-2025, lĩnh vực khí tượng thuỷ văn sẽ xây dựng 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gồm: quy chuẩn kỹ thuật qốc gia về đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thuỷ văn; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ giới, ranh giới phạm vi hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn quốc gia; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vị trí, công trình quan trắc khí tượng thuỷ văn; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn bộ dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thuỷ văn, môi trường không khí và nước; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thuỷ văn.

  Về lĩnh vực viễn thám

  Trong giai đoạn 2022-2023, lĩnh vực này sẽ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu tính toán phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám.

Bên cạnh đó, theo Quyết định, ngoài danh mục nêu trên, danh mục xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1779/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan