Thứ 2, 15/08/2022 - 13:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Quốc hội khoá XV đã ban hành Nghị quyết số 32/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

 

 

Nghị quyết đưa ra các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, trong đó, có lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Về mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu

Trong năm 2022, đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu trong năm 2022, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 89%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 91%.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Trên cơ sở các mục tiêu và chỉ tiêu, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp. Về quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, Quốc hội đề nghị:

Hoàn thiện, trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi); triển khai hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; sớm hoàn thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Huy động và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chú trọng bảo vệ, phát triển các loại rừng, duy trì độ che phủ rừng ở mức không thấp hơn 42%. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới.

Chú trọng các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu gắn với thực hiện các cam kết quốc tế. Huy động nguồn lực, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan