Thứ 2, 15/08/2022 - 13:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021

     Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021.

      Nội dung của Nghị quyết tập trung vào hai vấn đề lớn là tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và nội dung về đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư.

      Về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm

      Chính phủ đã tổng kết, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 và đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai các công việc những tháng cuối năm, trong đó, các nhiệm vụ giao liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

      Tổ chức triển khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) sau khi được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ hai.

      Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động, sáng kiến về giảm phát thải phù hợp với các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 26), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2021.

      Khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy bên trong từng bộ, cơ quan gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước.

      Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia về đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thúc đẩy triển khai kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

      Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng thống kê, cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp vào phần mềm thống kê theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021.

      Về Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư

      Chính phủ cơ bản thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phạm vi, nội dung tại Tờ trình số 7659/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các Thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 12 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan