Thứ 3, 27/09/2022 - 15:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các trường hợp sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã có hiệu lực, trong đó, thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển là một trong các thủ tục tiếp tục được kế thừa từ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

 

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định 03 trường hợp sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển gồm: Thay đổi tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Thay đổi tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Thay đổi quy mô, diện tích khai thác, sử dụng tài nguyên biển dẫn đến làm thay đổi diện tích khu vực biển được giao. Tuy nhiên, tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm các trường hợp khác, ngoài các trường hợp nêu trên, cụ thể:

 Thứ nhất, thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển nhưng không làm thay đổi về sở hữu của tổ chức, cá nhân trừ trường hợp thứ hai và thứ ba dưới đây;

 Thứ hai, thay đổi về sở hữu của tổ chức, cá nhân đã được giao khu vực biển trong trường hợp tổ chức, cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân đã chết mà có người thừa kế;

 Thứ ba, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với quyền sử dụng khu vực biển, thay đổi nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, chấp thuận, điều chỉnh theo quy định của pháp luật đầu tư; chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;

 Thứ tư, thay đổi về độ sâu; chiều cao công trình, thiết bị được phép sử dụng (nếu có);

 Thứ năm, thay đổi nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nuôi trồng thủy sản và nhiệm vụ khoa học, công nghệ biển khác có sử dụng diện tích khu vực biển cố định dẫn đến thay đổi nội dung Quyết định giao khu vực biển.

       Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định, tổ chức, cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Đến thời điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển được thể hiện bằng Quyết định giao khu vực biển mới. Thời hạn giao khu vực biển là thời hạn còn lại của Quyết định giao khu vực biển trước đó. Trường hợp quy định tại điểm (iii) nêu trên, tổ chức, cá nhân đã được giao khu vực biển trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với quyền sử dụng khu vực biển, thay đổi nhà đầu tư; chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan