Thứ 5, 29/09/2022 - 05:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các trường hợp, điều kiện, hồ sơ trả lại khu vực biển

      Thủ tục trả lại khu vực biển là một trong các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển được Chính phủ ban hành và mới có hiệu lực thi hành.

    

Thủ tục trả lại khu vực biển là một trong các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển được Chính phủ ban hành và mới có hiệu lực thi hành

      Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; Việc sử dụng khu vực biển vào mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Nghị định này thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Theo đó, thủ tục trả lại khu vực biển là một trong những thủ  tục tiếp tục được kế thừa từ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, các trường hợp, điều kiện và hồ sơ trả lại khu vực biển được quy định như sau:

Các trường hợp, điều kiện trả lại khu vực biển

          Điều 12 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân được trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển đã được giao khi không còn nhu cầu sử dụng. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại toàn bộ khu vực biển, việc cho phép trả lại được thể hiện bằng Quyết định cho phép trả lại khu vực biển theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này.

          Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại một phần khu vực biển, việc cho phép trả lại được thể hiện bằng Quyết định giao khu vực biển mới đối với phần diện tích khu vực biển còn lại.

          Tổ chức, cá nhân có nhu cầu trả lại khu vực biển phải nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 21 Nghị định này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực. Tổ chức, cá nhân trả lại khu vực biển phải thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường biển tại khu vực biển đã được giao mà trả lại; phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác tài nguyên không tái tạo không được trả lại một phần diện tích khu vực biển đã được giao.

          Hồ sơ trả lại khu vực biển

          Điều 21 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ trả lại khu vực biển gồm các loại giấy tờ sau:

          (1) Đơn đề nghị trả lại khu vực biển theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này.

          (2) Quyết định giao khu vực biển đã được cấp (bản chính).

          (3) Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển.

          (4) Sơ đồ khu vực biển còn lại sau khi trả lại một phần khu vực biển (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan