Thứ 2, 13/07/2020 - 05:18
Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam

Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam

Đây là một Thông tư quy định tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng nhằm bảo vệ tốt nhất cho môi trường biển trong hoạt động nạo vét, nhận chìm vật chất tại các khu vực biển và thêm một công cụ thực thi, giám sát ngoài việc yêu cầu đánh giá tác động môi ...
Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt ...